Alle Integraties


WFX PLM is vanaf de grond opgebouwd als een Cloud-applicatie. Gebaseerd op de meest recente technologie-stack met web-services en API’s. Hierdoor kunnen integraties efficiënt worden ingeregeld.

Data in WFX PLM (productgegevens, attributen, afbeeldingen, prijzen, calculaties, orders etc.) kunnen met push en pull berichten worden gedeeld met de andere systemen die deze gegevens gebruiken.

WFX PLM is ook voorzien van een Export Module met Scheduler, waarmee gegevens bijvoorbeeld eenvoudig in bijvoorbeeld .xls, .xml of .csv kunnen worden gegnereerd en verzonden.

Uiteindelijk elimineert dit de noodzaak tot dubbele gegevens invoer en garandeert dit dat de data accuraat en consistent is voor alle systemen die deze data nodig hebben, zoals bijvoorbeeld het ERP-systeem of het CMS, de Webshop, Marketplaces en vaak nog vele andere systemen.

Voorbeelden van Integraties


Oracle NetSuite + WFX PLM

WFX is het enige Fashion PLM-systeem met een ‘Built for NetSuite’ gecertificeerde connector en hiermee ook een natuurlijke keuze voor NetSuite ERP-gebruikers.

De Styles (Techpacks) uit WFX worden automatisch en gecontroleerd uitgewisseld met Netsuite. De WFX – NetSuite adapter is inmiddels in gebruik bij 25+ Netsuite relaties, Brands die eigen Fashion of Lifestyle collecties ontwikkelen.

XL-ENZ ERP van Reflecta + WFX PLM

Wanneer je werkt met XL-ENZ van Reflecta en zelf collecties ontwikkeld dan is deze integratie heel waardevol. De gegevens worden automatisch aan XL-ENZ aangeleverd, met grote voordelen of het gebied van efficiency, snelheid en het voorkomen van fouten. Neem contact met ons op voor meer informatie omtrent de combinatie WFX + XL-ENZ.

Kerridge (voorheen Unit4 Wholesale) + WFX PLM

De WFX – Kerridge standaard adapter maakt een naadloze integratie tussen de twee systemen mogelijk. Verbindt designs met verkooporders, inkooporders en verladingen.

Met optie voor calculatie van de landed cost price en marge, op basis van bijvoorbeeld container kosten, overige transport- en verzekeringskosten en importheffingen per land.

Deze integratie is samen met WFX PLM vooral in gebruik bij de Kerridge klanten die eigen collecties ontwikkelen. Zoals collecties Fashion of Lifestyle producten. Veel van onze relaties werken ook met Adobe Illustrator, waarmee ook een integratie is. Zo ontstaat er één stroom van Adobe Illustrator (AI) naar WFX naar ERP. Dit geeft hele belangrijke business benefits op het gebied van eficiency, data-consistentie/verlaging foutenkans, snelheid, voorspelbaarheid en continue gegevens overdracht. Voorheen vond dit plaats in losse spreadsheets. Dit leidt altijd tot inconsistente data. Hierdoor zijn er altijd problemen, zoals bij reporting en gegevensoverdracht. Een uitgebreide beschrijving is beschikbaar.

Geinteresseerd? Contact ons en vraag om de Kerrige – WFX informatie.

XPRT + WFX PLM

De productgegevens uit Techpacks worden automatisch ingelezen in XPRT van ACA Fashion Software. WFX wordt ook gebruikt als supplierportal, zodat leveranciers altijd de laatste versie van een Style zien. In WFX is meestal ook de calculatie van de Landed Costprice opgenomen.

WFX PLM is voor XPRT gebruikers een volledig configureerbaar PLM systeem. Hierdoor kan het systeem in korte tijd geadopteerd worden en benut door alle betrokkenen in het productonwikkelingsproces.

AI (Adobe Illustrator) + WFX PLM

De WFX – Adobe Illustrator Connector is een native geïntegreerde oplossing die AI-bestanden / Artworks volledig automatisch synchroniseert met WFX PLM.

Alle wijzigingen of iteraties worden automatisch opgeslagen en nieuwe product-concepten worden een onderdeel van het WFX PLM productassortiment.

Dit elimineert de noodzaak van handmatige invoer door designers en voegt snelheid toe aan het creatieve ontwerp en Techpack-proces.

CLO 3D + WFX PLM

De CLO-Vise Plugin integreert CLO 3D en WFX PLM. Hierdoor ervaren gebruikers een geintegreerd systeem op het gebied van data uitwisseling en verkorten zij de time to market.

  • Toegang tot PLM-materiaalbibliotheken (stoffen en trimms)
  • Toegang tot PLM-kleuren vanuit bibliotheken
  • Maak producten en publiceer de 3D-assets naar PLM
  • Krijg toegang tot PLM-productgegevens, zoals metadata, categorie, merk, nummer, geslacht, beschrijving, ontwerper, enz. en download vervolgens het ontwerpbestand om de informatie bij te werken
  • Publiceer productgegevens in de vorm van 2D- en 3D-assets samen met andere productgegevens naar PLM vanuit CLO

Akeneo PIM + WFX PLM

WFX wordt ingezet voor het product creatieproces inclusief het sampling proces. De gegevens uit WFX worden vervolgens geïmporteerd in Akeneo, zo ontstaat er een datastroom van PLM naar PIM.

WFX voorziet ook in een standaard leveranciers portal. Zo kunnen leveranciers de ontwerpen zien die bij hun worden gesourced. Dit voorkomt het verzenden van emails met productsheets en verwarring op het gebied van wat de laatste versie is.

WFX voorziet hier in ondersteuning van het creatieprcoces en Akeneo biedt verderop downstream in het proces ondersteuning op het gebied van verkoop- en marketing informatie en het voeden van de webshop.

Alle Integraties

ERP + WFX PLM Integraties

We hebben een toegewijd team van integratie-experts en bieden adapters en integratie diensten voor de gangbare ERP en Ecommerce applicaties.

Zo kunnen de productgegevens uit WFX PLM worden geintegrerrd met de applicaties die verder in het proces worden gebruikt, zoals ERP of Ecommerce

.